นโยบายบริหารงาน

 

ประสิทธิภาพการทำงานของระบบเหยื่อกำจัดปลวก

 

                ด้วยปัจจุบันทางบริษัท ได้ติดตั้งกล่องเหยื่อกำจัดปลวกภายในอาคารบางอาคารที่ทางบริษัทได้เข้าสำรวจพื้นที่และพบว่ามีปลวก ซึ่งกล่องเหยื่อกำจัดปลวกที่ท่านเห็นนั้นแท้จริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของระบบกำจัดปลวกด้วยเหยื่อล่อชื่อ ระบบ NANO BAIT ELIMINATION TERMITE และกล่องเหยื่อนั้นเป็น 1 ใน 3 สถานีของสถานี  ชื่อว่า Above-ground Station การทำงานของกล่องเหยื่อกำจัดปลวกเริ่มต้นจากการนำเหยื่อพิษที่เรียกว่า NANO BAIT ใส่ลงในสถานีเพื่อให้ปลวกกิน เมื่อปลวกพบเหยื่อปลวกจะละจากการกินไม้และหันมากินเฉพาะเหยื่อย่างเดียว เมื่อเปิดกล่องจะเห็นปลวกจำนวนมากอยู่ในกล่อง ทั้งนี้เป็นเพราะเหยื่อถูกออกแบบมาให้เป็นที่ชื่นชอบของปลวกและด้วยความหนาแน่นที่กินง่ายกว่า ปลวกจึงชื่นชอบเหยื่อมากกว่าไม้ ซึ่งมีการวิจัยออกมาแล้วว่า เมื่อปลวกกินเหยื่อแล้วปลวกจะหยุดกินไม้ทันที และนั่นหมายถึงปลวกจะหยุดสร้างความเสียหายแก่โครงสร้างอาคารที่ปลวกกำลังทำลายอยู่นั่นเอง

 

        ขั้นตอนการกำจัดเริ่มจากปลวกงานกลุ่มแรกกินเหยื่อและนำเหยื่อกลับไปป้อนสมาชิกในรังทั้งหมด เหยื่อที่เราใช้ในกระบวนการกำจัดนั้นจะยังไม่ฆ่าปลวกในทันที ซึ่งถ้าเหยื่อออกฤทธิ์เร็วปลวกงานที่เข้ามากินเหยื่อก็จะล้มตายบริเวณนั้นโดยธรรมชาติของปลวกแล้วปลวกจะต่อต้านกับแหล่งอาหารที่เป็นพิษทำให้ปลวกงานตัวที่เหลือไม่เข้ามากินเหยื่อและละจากการกินเหยื่อหันไปกินไม้เหมือนเดิม ระบวนการกำจัดจึงล้มเหลว

 

             เหยื่อที่เราใช้นั้นจะฆ่าปลวกในช่วงชีวิตหนึ่งของปลวกเท่านั้นซึ่งจุดวิกฤตินั้นคือ การลอกคราบ เมื่อปลวกกลุ่มแรกกินเหยื่อในปริมาณที่เพียงพอร่างกายก็จะเจริญเติบโต โดยธรรมชาติทั่วไปของแมลงแล้วจะต้องมีการลอกคราบเป็นระยะในการเจริญเติบโต  เหยื่อที่ปลวกกินเข้าไปนั้นจะไปหยุดกระบวนการสร้างโครงสร้างภายนอกของปลวกทำให้ปลวกที่กินเหยื่อลอกคราบไม่สมบรูณ์ฉะนั้นปลวกจึงตาย โดยที่สมาชิกในรังปลวกจะไม่ทราบสาเหตุการล้มตายในครั้งนี้และจะกินเหยื่อต่อไป เมื่อปลวกงานส่วนใหญ่ล้มตายในสัดส่วนที่มากพอ ปลวกงานส่วนที่เหลือก็จะต้องทำงานหนักเพื่อรักษาสมดุลในรังในที่สุดปลวกงานที่เหลือก็ล้มตายหมด ทำให้ปลวกวรรณะอื่นล้มตายตามไปด้วยเพราะปลวกพวกนี้ไม่สามารถกินอาหารเองได้นั่นเอง ท้ายที่สุดปลวกทั้งรังก็โดนกำจัดด้วยเหยื่อ ทั้งนี้กระบวนการจำกัดอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 2 เดือน ขึ้นอยู่กับขนาดของรังปลวกและจำนวนประชากรของปลวก

 

                                        

ความปลอดภัย

เหยื่อ ที่เราใช้นอกจากจะกำจัดปลวกอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังมีความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยอย่างสูงสุด เมื่อเทียบค่าความเป็นพิษของสารเคมี ( ค่า LD 50 ) แล้วนั้นเหยื่อ  ไม่จัดว่าเป็นสารพิษเพราะมีความเป็นพิษน้อยกว่าเกลือแกงด้วยซ้ำ ตัวเลขปริมาณเหยื่อ  ที่มีความเป็นพิษด้วยการกลืนกินแล้วทำให้คนเป็นอันตราย 50 % ต้องใช้เหยื่อ   ถึง 85,000,000 กรัมต่อน้ำหนักคน 1 กิโลกรัม ถ้าคนน้ำหนัก 50 กิโลกรัมจะต้องกินเหยื่อ  ถึง 85,000,000 x 50 กรัม หรือประมาณ  4,250,000 กิโลกรัม จึงจะเป็นอันตรายแค่ 50 %  ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะมีโอกาสถูกพิษด้วยการกลืนกินมากขนาดนั้น ฉะนั้นการกำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อล่อ  จึงมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความปลอดภัยสูงสุดในปัจจุบัน