เราคือบริษัท กำจัดแมลง ที่จดทะเบียนถูต้องตามกฎหมายและมีใบอนุญาต อย.เลขที่ 855/2555ถูกต้อง พร้อมบุคลากรที่
ผ่านการอบรม ด้านป้องกัน กำจัดแมลงและสัตว์รบกวนโดยตรง ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 15 ปี

[ บ้านคุณปล่อยให้เป็นหน้าที่เรา ]